Contracten

Deeltijds arbeidscontract

Je kan tewerk gesteld worden met een deeltijds arbeidscontract van bepaalde of onbepaalde duur. Je valt onder de arbeidsvoorwaarden van de sector waarin je tewerkgesteld wordt. Dit wil zeggen dat je dezelfde rechten en de zelfde plichten hebt. Je krijgt een minimumloon afhankelijk van je leeftijd.

Onder bepaalde voorwaarden, je bent jonger dan 18 jaar, heb je recht op een start- en stagebonus. Wanneer je het schooljaar met succes kan afronden krijg je een bonus van 500 euro (na 2 jaar 750 euro) van de RVA.

LET OP: je moet je aansluiten bij een ziekenfonds (eigen boekje).

 

OAO (Overeenkomst Alternerende Opleiding)

Je kan tewerkgesteld worden met een overeenkomst alternerende opleiding. Dit is nieuw vanaf 1 september 2016.

Het betreft hier een contract van bepaalde duur. Je werkt minimum 20, maximum 23 uur per week. Tijdens de verlofperiodes wordt er voltijds gewerkt. Je hebt recht op verlof: 20 wettelijke verlofdagen en 20 onbetaalde verlofdagen.

Je ontvangt maandelijks een leervergoeding. Dit is voor je voltijds engagement, je vergoeding is zowel voor je opleiding als voor het volgen van de lessen. Dit wil zeggen dat er loonverlies is als je onwettig afwezig bent op school.

 

Vrijwilligerscontract