Trajecten

Het meest bekende systeem is dat de leerling 15u les volgt en de rest werkt. Echter heel wat leerlingen zijn nog niet arbeidsrijp. Deze leerlingen kunnen hun voltijds engagement met trajecten opvullen. Wij spreken dan ook van twee dagen les en drie dagen individueel traject. Hieronder volgt een korte uitleg over de verschillende trajecten binnen ons centrum.

Het aanbod van het voortraject is gericht op arbeidsattitudes en sociale vaardigheden; steeds met de arbeidsmarkt in het vizier.


a. iPOT

De jongeren leren een beter inzicht in hun eigen situatie krijgen. Ze leren hun draagkracht verhogen zodat ze ook alleen iets kunnen doen. De begeleider zoekt samen met hen naar antwoorden en oplossingen voor de problematische situatie. Tijdens dit traject vervaagt het onderscheid tussen de leer- en werkplekcomponent. Het gaat hier om een totaal pakket, dat door de groep Intro georganiseerd wordt.
De invulling kan op drie verschillende manieren:
- POT28:    dan is de volledige invulling in POT en zijn er in het CDO geen lesdagen meer
- POT13:    dit bestaat uit 2 trajectdagen en de lesdagen (AV en BGV) gaan in  het CDO door.
- POT15:    dit bestaat uit POT op de lesdagen, gecombineerd met een ander traject, namelijk voor- of brugproject.  


b. VOORTRAJECT

Het aanbod van het voortraject is gericht op arbeidsattitudes en sociale vaardigheden, steeds met de arbeidsmarkt in het vizier. Hulp en begeleiding bij werk zoeken, atelierwerking, sollicitatietraining en bedrijfsbezoeken zijn voorbeelden hiervan. De invulling bedraagt 12 volle uren per week en wordt door Profo of door groep Intro georganiseerd. Ook hier krijgen de leerlingen geen geld.


c. BRUGPROJECT

Een brugproject omvat een sterk begeleide leerwerkperiode om jongeren op een inschakeling in het gewone arbeidscircuit voor te bereiden. Het is vergelijkbaar met een betaalde stage. Er wordt 18uur per week gewerkt. Profo, Groep Intro en de Kringwinkel organiseren de brugprojecten in samenwerking met de school. De leerling wordt 1euro per uur vergoed. Dit is een vergoeding en geen loon, dit houdt in dat het kindergeld niet in gedrang komt. Indien de jongere er langer dan 4 maanden werkt en indien hij slaagt voor zijn opleidingsjaar, krijgt hij een bonus van 500 euro per schooljaar.

d. SPORTTRAJECT

Momenteel bieden wij er een aan: voetballen. Dit houdt in dat onze leerlingen naast hun lesdagen onder begeleiding van ervaren trainers werken aan de door hen gekozen sport. Zie ook sportopleidingen


e. TEWERKSTELLING

Dit is voor werkrijpe jongeren die willen werken. Er bestaan verschillende soorten contracten: deeltijds arbeidsovereenkomst, OAO-contract (overeenkomst alternerende opleiding), sociaal maribel -contract en vrijwilligerscontracten. Het loon hangt af van verschillende factoren (leeftijd, contract, sector, …). Indien de jongere, indien hij jonger is dan 18, er langer dan 4 maanden werkt en indien hij slaagt voor zijn opleidingsjaar, krijgt hij een bonus van 500 euro per schooljaar. Zie ook “contracten”.