Laatste nieuwe blog posts

Aankondiging:

Inschrijving 2020 - 2021

06 April 2020

Geachte ouders, verantwoordelijken en leerlingen

Hoewel we blijven hopen dat de school vlug terug opstart, willen we toch iedereen in de gelegenheid stellen zich (opnieuw) in te schrijven.

De link daarvoor vind je hier.

We willen jullie vragen de gegevens zo goed mogelijk in te vullen en dan op verzenden te klikken.

Let op: dit is geen officiële inschrijving. Alle ouders/verantwoordelijken/meerderjarige leerlingen op de lijst zullen na heropstart door ons persoonlijk gebeld worden voor een afspraak en dan pas kunnen we alle informatie die we nodig hebben verzamelen en kunnen jullie er ook bijkomende informatie geven. Ook dan pas kan er ondertekend worden. Slechts wanneer alle documenten ook fysiek ondertekend zijn (dus niet digitaal) is de inschrijving bij het CDO GO! Oostende in orde.

Alvast heel hartelijk welkom.

Tot gauw

Nicole Blomme – coördinator CDO GO! Oostende

coordinator@deeltijdsonderwijs.com

© 2020

Welkom

Beste ouder en jongere

Welkom in ons CDO, het centrum van het Gemeenschapsonderwijs voor Deeltijds Onderwijs in Oostende!

Als je het deeltijds niet kent, is het misschien beter dat ik in eerste instantie een aantal vooroordelen wegwerk: nee, we hebben niet het moeilijkste publiek, en nee, onze leerlingen hebben niet slechts twee dagen les en ja, het is wel degelijk heel intens J.

Eén van onze jongeren zei me vorig jaar: “Ik voelde me hier direct op mijn gemak.” Mooiere reclame dan dat kan ik zelf niet maken.

Ik hoop dan ook echt dat jouw keuze om hier te komen les volgen er één vanuit een positieve invalshoek is. Het kan op het eerste gezicht, als je de manier van werken niet kent, een enorme ommezwaai zijn. Maar wees gerust; we laten niemand aan zijn lot over en we loodsen je hierdoor. Je hebt achter je een heel sterk en zeer gemotiveerd team staan: maak er gerust gebruik van.

Wist je dat:

  • Je naast die twee dagen les, ook een traject volgt? Dat kan werken zijn, maar ook een sporttraject, voor een voorbereidend traject.
  • Je in een CDO ook een volwaardig BSO-diploma kunt behalen?
  • Je in een CDO meer dan in een voltijds ervaring in je beroepskeuze opdoet?
  • Je professioneel en individueel begeleid wordt?
  • Je in kleine groepjes je vak kunt leren?
  • Er heel wat keuzemogelijkheden zijn welke job je aanleert?
  • Je in het midden van een jaar kunt overstappen van een 2de naar een 3de graad, of van een 3de graad naar een 7de, als je maar je doelstellingen haalt?
  • Je je behaalde doelstellingen – indien van toepassing – vanuit je vorige school kunt meenemen?
  • Je heel intensief geholpen wordt bij het vinden van een passend werk?

Zit je met een vraag, of twijfel je aan iets, scroll gerust eens door onze website. Misschien vind je hier het antwoord.
Ben je niet zeker, maak vrijblijvend een afspraak: 059/70.77.50.

Maar ook op school zelf, is er altijd wel iemand bereikbaar: spreek de leerkrachten of mij aan; je zult merken dat wij altijd bereid zijn je voor zover we kunnen te helpen.

In ieder geval wenst het hele team en ik je geweldig veel succes toe.


Nicole Blomme,
coördinator Centrum Deeltijds Oostende (CDO) GO!